AB „Grigeo Klaipėda“ pradėjo naujų nuotekų tinklų statybos darbus

Žaliavą gofruotam kartonui gaminanti AB „Grigeo Klaipėda“ lapkričio 23 d. pradėjo naujų nuotekų tinklų įrengimo darbus, kurie leistų vykdyti pirminį nuotekų valymą Dumpiuose. Šis projektas itin reikšmingas, kadangi jo įgyvendinimas padės spręsti ne tik pastaruoju metu mieste suaktyvėjusią nemalonių kvapų problemą, bet ir leis stabilizuoti šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymu besirūpinančios AB „Klaipėdos vanduo“ apkrovas. Kaip pabrėžia AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius Tomas Eikinas, nuotekų tinklų statybos sprendimai, numatyti techniniame projekte, yra suderinti su visomis atsakingomis institucijomis, o statybos leidimą išdavė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Pagal patvirtintą techninį projektą yra numatyta nutiesti naują nuotekų transportavimo trasą ir sujungti Dumpius su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Savo ruožtu AB „Grigeo Klaipėda“, įgyvendinusi projektą, neturės jokios fizinės galimybės po pirminio valymo proceso savo nuotekų išleisti į gamtinę aplinką, mat galutiniam išvalymui jos keliaus į AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginius.

Šiuo metu jau atliekami rangos sutartyje numatyti I etapo darbai: nuotekų transportavimo trasos tiesimas nuo AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribos iki Dumpių teritorijos ribos. Toliau numatyti II etapo darbai, kurie bus vykdomi ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėnesį ir tik gavus reikiamus leidimus. Paskutiniojo etapo darbų vykdymo startas planuojamas kitų metų vasarį.

Tam, kad įrenginiai Dumpiuose galėtų pradėti pilnai veikti, dar teks pasirūpinti ir veiklos įteisinimu Taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidime bei sudaryti ilgalaikę nuotekų tvarkymo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“. Taip pat reikia gauti Klaipėdos apygardos prokuratūros leidimą vykdyti statybos darbus, kurių metu nauja nuotekų linija būtų sujungta su Dumpiuose esančiais nuotekų valymo įrenginiais.

„Labai tikimės adekvataus bei proporcingo teisėsaugos institucijų požiūrio į situaciją, kadangi turi būti panaikintas bendrovei šiuo metu Klaipėdos apylinkės teismo nustatytas veiklos apribojimas – draudimas valyti gamybos procese susidariusias nuotekas Dumpiuose. Šiai dienai turime visus reikiamus suderinimus, būtinus statybų pradžiai. Tad tikimės, kad gavę trūkstamus leidimus ir atlikę statybos darbus, o taip pat pripažinus valymo įrenginius tinkamais naudoti, pradėti jais naudotis galėsime nelaukiant tyrimo pabaigos“, – situaciją apibendrina T. Eikinas.

Įgyvendinus šį projektą, Dumpiuose esančiais valymo įrenginiais biologiškai išvalytos nuotekos, atitinkančios Nuotekų tvarkymo reglamente atitinkančios leistinos taršos reikalavimus, pagal sudarytą sutartį bus perduotos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą galutiniam išvalymui.

Kadangi padidėjusi fabriko skleidžiamų kvapų problema iš dalies susijusi su šiuo metu ribotomis AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginių techninėmis galimybėmis stabiliai ir nuolat valyti bendrovės nuotekas, tokiu būdu būtų sprendžiama ir kvapų problema Klaipėdoje.

„Šiuo momentu AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginiai nėra technologiškai pritaikyti išvalyti gamybines nuotekas, todėl pastaroji bendrovė patiria dideles apkrovas ir tinkamai negali vykdyti savo funkcijų, o dėl to ir mūsų fabrikui keliskart teko stabdyti savo veiklą. Dumpiuose įgyvendinamas projektas taptų ilgalaikiu ir tvariu sprendimu užtikrinti abiejų bendrovių sklandų darbą bei spręsti kvapų problemą“, – tikina T. Eikinas.

AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius priduria, kad skaidrumui ir atskaitingumui užtikrinti Dumpiuose bus sumontuotas ir automatinis mėginių semtuvas, papildomi nuotekų apskaitos bei taršos kontrolės prietaisai, kurių duomenys bus nuolat perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.