Nuotekų valymas iki 2020-01-07

Iki 2020-01-07 iš AB „Grigeo Klaipėda“  teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdos mieste visos nuotekos buvo surenkamos ir uždara spaudimine nuotekų transportavimo linija tekėjo į bendrovės nuotekų valyklą Dumpių kаime.

Dumpių kaime esančios mechaniškai ir biologiškai apvalytos nuotekos buvo transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ apvalytų nuotekų kolektorių (nuotekų kamera Nr. 193). Po to, su iš AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytomis nuotekomis susimaišiusios AB „Grigeo Klaipėda“ apvalytos nuotekos apie 10 km uždaru kanalu ištekėdavo į Kuršių marias (pav. Nr. 1).

Nei iš AB „Grigeo Klaipėda“  teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdos mieste, nei iš AB „Grigeo Klaipėda“ nuosavybės teise valdomos nuotekų valyklos Dumpių k. mechaniškai ar biologiškai išvalytos nuotekos negalėjo tiesiogiai patekti į Kuršių marias.

Pav. Nr. 1.