Investicijos į aplinkosaugą

Nuo 2010 m. į AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio aplinkai mažinimo ir gamybos bei energetinio efektyvumo priemones investuota daugiau kaip 43,5 mln. eurų.

Šiuo laikotarpiu, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, buvo modernizuota dujų katilinė. Projekto įgyvendinimo metu pastatyta bei integruota nauja biokuro 17,5 MW garo katilinė. Išeinančių dūmų temperatūrai ir išmetimams mažinti pastatytas kondensacinis ekonomaizeris. Projekto, kuris sėkmingai įgyvendintas 2012-2013 m. laikotarpiu, vertė – 6,5 mln. eurų.

2016 metais įgyvendintas 17 mln. eurų gamybos įrenginių modernizavimo projektas – gamybos veikloje įdiegti vieni pažangiausių technologinių sprendinių, atitinkančių Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) reikalavimus.

Per artimiausius metus iš viso planuojama papildomai investuoti 58,8 mln. eurų ir bendra investicijų suma į bendrovės technologijų modernizavimą ir aplinkos apsaugos priemones viršys 102 mln. eurų. Šios investicijos leis sumažinti energetinių resursų sąnaudas, poveikį aplinkai bei suteiks bendrovei didesnį konkurencinį pranašumą.