Nuotekų biocheminė sudėtis

AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus gamybos proceso metu perdirbant makulatūrą susidarančių nuotekų suspenduotas medžiagas sudaro smulkus plaušas, kuris savo biochemine sudėtimi yra panašus į pūvančią medieną miške. Be to, plaušas jau buvo nusodintas ir pašalintas mechaninio valymo įrenginiuose. Nuotekose BDS-ą sudaro tik tirpios organinės medžiagos, kurių tikėtina didžiąją dalį sudaro krakmolas, esantis perdirbamoje makulatūroje, naudojamas ir maisto pramonėje.

Biodegradacija yra natūralus gamtos procesas, kuris vyksta lėčiau (natūraliai) nei valymo įrengimuose, kur sukuriamos palankiausios sąlygos biodegradacijos procesui vykti greičiau. Biologinio valymo tikslas – pasitelkus aktyviajame dumble gyvenančias bakterijas išvalyti organinės kilmės (anglies ir vandenilio junginius) medžiagas ir maistmedžiages (azotą ir fosforą). Azoto ir fosforo junginiai yra vienos iš pagrindinių maistingųjų medžiagų, būtinos kiekvienam gyvam organizmui, šių medžiagų poveikis vandens ekosistemoms priklauso nuo jų kiekio. Tam, kad valymo procesas vyktų greičiau ir efektyviau, papildomai į biologinio valymo baseiną paduodamas šiltas oras, nes bakterijos jį naudoja minėtų medžiagų oksidavimui. Net ir visai biologiškai nevalytos nuotekos natūraliai gamtoje, konkrečiu atveju Kuršių marių vandenyje oksiduojamos.

AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos, patekusios į AB „Klaipėdos vanduo“ kolektorių ir susimaišiusios su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekomis, AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančiais nuotekų tinklais (uždaru kanalu) tekėjo daugiau nei 10 kilometrų ir tik po to pateko į Kuršių marias (gamtą/aplinką). Jų tekėjimo 10 kilometrų AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančiu uždaru kanalu procesas truko apie 4 valandas.

Nuo 2020-01-07 dienos iki 2020-01-21 dienos AB „Klaipėdos vanduo“ atliko AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinių nuotekų kokybės laboratorinius tyrimus. Nuotekų mėginiai imti Nemuno g. 2, Klaipėda mėginių paėmimo taške. Sunkiųjų metalų koncentracijos, visiškai nevalytose nuotekose, neviršija didžiausios leidžiamos koncentracijos nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę aplinką, išskyrus Zn, kurio rodiklis šiek tiek viršija ir negalėtų būti išleidžiamas be valymo. Sunkieji metalai į nuotekų vandenį gali patekti perdirbant pagrindinę AB „Grigeo Klaipėda“ žaliavą – makulatūrą, kurioje sunkiųjų metalų kiekis yra minimalus.

Darytina išvada, kad net visiškai nevalytose gamybinėse nuotekose sunkiųjų metalų kiekis neviršija leidžiamų didžiausių koncentracijų. Žr. Lentelę žemiau:

Kontroliuojamų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) (Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Aplinkos ministro):

Rodikliai Zn, mg/l Cu, mg/l Cr, mg/l Ni, mg/l Cd, mg/l Pb, mg/l Hg, mg/l
Normatyvas DLK į nuotekų surinkimo sistemą 3 2 2 0,500 0,100 0,500 0,010
Normatyvas DLK į gamtinę aplinką 0,4 0,5 0,5 0,200 0,040 0,100 0,002
Faktiniai nevalytų iš gamyklos išeinančių nuotekų rodikliai, vidurkis už 2020 01 07-21 0,648 0,200 0,016 0,0164 0,0028 0,0346 0,0004
Faktinių visiškai nevalytų iš gamyklos išeinančių nuotekų rodiklių palyginimas su DLK normatyvu į gamtinę aplinką 1,6 karto daugiau 2,5 karto mažiau 31,2 karto mažiau 12,2 karto mažiau 14,3 karto mažiau 2,9 karto mažiau 5 kartai mažiau