AB „Grigeo Klaipėda“ pradėjo nuotekų tinklų statybos antrąjį etapą

Žaliavos gofruotam kartonui gamintoja AB „Grigeo Klaipėda“ gruodžio 18 d. pradėjo nuotekų tinklų įrengimo darbų II etapą. Užbaigtas iš trijų etapų susidedantis projektas leistų vykdyti pirminį nuotekų valymą Dumpiuose. Tai itin svarbu norint stabilizuoti šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymu besirūpinančios AB „Klaipėdos vanduo“ apkrovas. Taip pat tai padės AB „Grigeo Klaipėda“ išspręsti suaktyvėjusią nemalonių kvapų problemą fabriko aplinkoje.

Techniniame projekte numatyti ir šiuo metu įrenginėjami nuotekų tinklų statybos sprendimai yra suderinti su visomis atsakingomis institucijomis, o statybos leidimą išdavė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Pagal patvirtintą techninį projektą yra numatyta nutiesti nuotekų transportavimo trasą ir sujungti Dumpius su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Veikti valymo įrenginiai Dumpiuose pradės tik gavus atitinkamų institucijų leidimus juos eksploatuoti.

„Dėl kiekvieno etapo darbų informuojame Klaipėdos apygardos prokuratūrą. Griežtai laikydamiesi visų nustatytų sąlygų ir reikalavimų įrengsime papildomą nuotekų liniją nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių antrinio nusodintuvo iki AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos tinklų, taip siekdami atnaujinti Dumpių nuotekų valymo baro eksploataciją“, – detalizuoja AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius T. Eikinas.

Šiuo metu jau yra užbaigti rangos sutartyje numatyti I etapo darbai – nuotekų transportavimo trasos tiesimas nuo AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribos iki Dumpių teritorijos ribos. Sėkmingai užbaigus I etapą, anksčiau nei planuota pradėti II etape suplanuoti darbai Dumpiuose esančiame bendrovės valdomame žemės sklype, nesusiję su jau esamais valymo įrenginiais. Darbų metu yra tiesiamas slėginis nuotekų vamzdis, einantis iki 3 metrų atstumu nuo dumblo siurblinės. Šis vamzdis tiesiamas pagal parengtą techninį projektą 2-3,5 m gylyje. Paskutiniojo etapo darbų vykdymo startas planuojamas kitų metų vasarį.

Anot T. Eikino, įgyvendinusi projektą, AB „Grigeo Klaipėda“ neturės jokios fizinės galimybės po pirminio valymo savo nuotekų išleisti į gamtinę aplinką, kadangi galutiniam išvalymui jos keliaus į AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginius.

Kad įrenginiai Dumpiuose galėtų pradėti pilnai veikti, reikės užbaigti ne tik techniniame projekte numatytus darbus. Bendrovei dar teks pasirūpinti ir veiklos įteisinimu Taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidime bei sudaryti ilgalaikę nuotekų tvarkymo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“. Taip pat turi būti panaikinti teisėsaugos institucijų nustatyti draudimai naudoti esamus valymo įrenginius ir valyti gamybos procese susidariusias nuotekas Dumpiuose.

„Pirminis nuotekų valymas Dumpiuose aktualus ne tik „Grigeo Klaipėdai“, bet ir visai Klaipėdos miesto bendruomenei. Tai leistų spręsti kvapų problemą aplink fabriką bei sumažinti AB „Klaipėdos vanduo“ apkrovas. Todėl tikimės, kad atsakingos institucijos adekvačiai bei objektyviai įvertins situaciją, atsižvelgdamos ir į viešąjį interesą“, – teigia T. Eikinas.

Planuojama, kad skaidrumui ir atskaitingumui užtikrinti Dumpiuose bus sumontuotas ir automatinis mėginių semtuvas, papildomi nuotekų apskaitos bei taršos kontrolės prietaisai, kurių duomenys bus nuolat perduodami į AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA sistemą.